Concert Muziekgroep Kardiol 10 juni 2018

Datum Zondag 10 Juni 2018 15:00
Toegang

€12,50 (inlusief 1 consumptie)

€10,00 voor donateur

Folkgroep Kapriol'! speelt op aanstekelijke wijze eigenzinnige muziek, zowel om naar te luisteren als om op te dansen. De liederen en dansmelodieën van Kapriol'! zijn vaak gebaseerd op oude Nederlandse en Friese bronnen en soms ook nieuw gemaakt. Er worden invloeden verwerkt uit allerlei muziekstijlen, zoals o.a. middeleeuwse, renaissance en Keltische muziek.

Concert Thijs Kevenaar 29 april 2018

Datum Zondag 29 April 2018 15:00
Toegang

€ 7,50 (inlusief 1 consumptie)

€ 5,00 voor donateur

Thijs is geboren in 1993 te Leeuwarden en begon op 14 jarige leeftijd met zijn eerste gitaarlessen. Al snel bleek dat een groot succes en oefende hij uren per dag! Met resultaat... Als gitarist gaf Thijs, zowel solo als in ensembles, meerdere recitals in Noord-Nederland. Zo speelde hij onder andere in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden, de Oosterpoort in Groningen, het Peter de Grote Festival in Groningen en op het Grachtenfestival in Amsterdam.

Expositie Merklappen en Letterdoeken Aukje de Boer-Holwerda - 7 april tot 3 juni 2018

Van 7 april tot 3 juni is er een speciale tentoonstelling voor iedereen die liefhebber is van handwerken, maar natuurlijk ook voor kijkers van dit werk. Aukje de Boer-Holwerda afkomstig uit Niawier komt met haar verzameling merklappen, schoollappen, pronkrollen e.d. naar Metslawier.

7 april wordt deze tentoonstelling geopend. Het weekend van 7 en 8 april is Aukje aanwezig om uitleg te geven. 5/6 Mei is Aukje ook aanwezig en brengt pronkrollen mee, Een pronkrol of ook wel Souvenir de ma Jeunesse is een lange strook van lapjes met verschillende borduurtechnieken die aan elkaar zijn genaaid. 26 Mei is in Metslawier een contactdag voor leden van handwerkclub Randje per Week, ook dit weekend is Aukje dan aanwezig.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.

Concert Byzantijns Mannenkoor Friesland - 18 maart 2018

Datum Zondag 18 maart 19:30
Toegang

€ 12,50

€ 10,-- voor Freon van de Doarpstsjerke

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit Drachten is opgericht in september 2004 en telt momenteel 24 enthousiaste leden. Het koor heeft als doelstelling meer bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe kerkmuziek en vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europa.

Byzantijns mannenkoor

Sinds april 2007 staat het koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Zij is geboren en getogen in Tbilisi(Georgië) en zong daar vanaf haar zesde jaar in diverse koren. Tijdens haar studie werd mevr. Tchikhinashvili aangesteld als dirigent van het Academisch Staatskoor. Bij hetzelfde koor zong ze ook als professioneel concertzangeres. Sinds haar komst naar Nederland is zij werkzaam als gastdocent, dirigent en ook als solist bij diverse concerten. Met haar bijzondere stijl van dirigeren (omschreven als zingen met je handen), wil zij een klankkleur bereiken die de ziel van een muziekstuk bloot legt.

Openstaande loten Kerst 2017

Op de Wintermerke was er een verloting, tijdens de trekking van de loten waren een aantal prijswinnaars niet aanwezig. De prijzen van de lotnummers 64, 445 en 946 hebben we nog niet kunnen overhandigen aan de winnaars. Heeft u een van deze lotnummers, neem dan contact op zodat u uw prijs kunt ontvangen.

Expositie Pyr Bosma - 6 januari tot 4 maart 2018

Met de expositie BERNEGRȖN van de kunstenaar Pyr Bosma opent het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier het jaar 2018. De beeldhouwer Pyr Bosma (Dokkum, 1961) is opgegroeid in Metslawier. De Tsjerkebuorren was een geliefde speelplek. De mysterieuze grafzerken, de oude dikke bomen rond de kerk en de steegjes eromheen vormden het blikspuitterrein. Op het stuk gracht achter de kerk werd het schaatsen geleerd, achter een oude bakslee. Het zijn waardevolle herinneringen.

De beelden die getoond worden zijn gemaakt in verschillende perioden. De oudsten zijn inmiddels 27 jaar geleden ontstaan. De jongsten van dit jaar vormen een serie schepen. Het is moeilijk om de werken allemaal onder een noemer te vangen. En dat is ook niet nodig. Ze geven elk op hun manier commentaar op de buitenwereld en de binnenwereld. De titels lichten misschien een tipje van de sluier op. Een aanzet om het onbenoembare te benoemen.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.