5000e bezoeker in de Doarpstsjerke Metslawier

Zaterdag 21 juli j.l. kon de heer Feark van der Bij, voorzitter van de Stichting Mienskiphûs de Doarpstsjerke Metslawier, de 5000e bezoeker in de voormalige kerk ontvangen.

5000e bezoeker in de Doarpstsjerke
        Metslawier

De gelukkige was mevrouw Riek Smits uit Dokkum die samen met twee vriendinnen, mevr. Jetske Reitsma en Atje Meijer, de expositie van Froukje Reitsma uit Dedemsvaart kwam bezichtigen. Uit handen van de heer van der Bij ontving mevr. Smits een bloemenbon, een boek en een 1- jarig lidmaatschap van de Freonen van de Doarpstsjerke. Hij vertelde dat de voormalige kerk, na restauratie door vrijwilligers 2.5 jaar geleden opende met de eerste expositie. Sindsdien is de kerk elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur geopend. Dhr. Van der Bij gaf daarna een rondleiding met uitleg over de geschiedenis van de kerk en bezochten de dames de expositie.