Concert Brouwers Akkordeonorkest

Datum Zondag 5 februari 15:00
Toegang

€ 7,50 (inlusief 1 consumptie

€ 5,-- voor Freon van de Doarpstsjerke

Op zondagmiddag 5 februari om 15:00 uur verzorgt het "Brouwers Akkordeonorkest" een concert in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier. Brouwer's Akkordeonorkest (BAO) werd in mei 1955 opgericht door de bekende accordeon- pedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk; het orkest heette toen "Schoolorkest van Brouwer's Muziekschool" en bestond uit de beste accordeonisten van al zijn orkesten, aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen van zijn, over half Friesland verspreide, accordeonschool. Het orkest verzorgde veel optredens en maakte naast grammofoonplaten een groot aantal radio- opnamen. Brouwer overleed in 1963.

Brouwers Akkordeonorkest

Vanaf 1963 had Johan de With de leiding over het orkest. In deze periode heeft hij met veel passie en grote gedrevenheid, in navolging van Marten Brouwer, het orkest gedirigeerd met één van de belangrijkste uitgangspunten van de grondlegger: zoveel mogelijk originele accordeonstukken. Ofwel bestaande composities, ofwel eigen gecomponeerde muziek. Tevens richtte het orkest zich met veel enthousiasme op volksmuziek. Ook zijn er gezamenlijke concerten gegeven in samenwerking met fluitisten, koren en dansgroepen.

In 2011 nam Tim Fletcher het stokje over en werd het repertoire verder uitgebreid. In 2015 bestaat het orkest 60 jaar en is er een jubileum-Cd uitgebracht. Het orkest speelt op unieke, speciaal ontworpen instrumenten, die het geheel een zeer eigen en warme klank geven. Een orkest, met een authentiek karakter, dat op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore brengt.