Concert Fryslan Brass was groot succes

Fryslan Brass

Zondag 17 april 2016 verzorgde de kopergroep Fryslan Brass een concert in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier, het eerste concert na de opening van het Mienskipshûs. Een 100 tal bezoekers waren bij het concert aanwezig.

De ruimte, sfeer en akoestiek van het gebouw maakte dat zowel bezoekers als de leden van de Fryslan Brass een geweldige middag hadden. De opmerking “Een geweldig concert en zeker voor herhaling vatbaar”, was na afloop dan ook regelmatig te horen.