Expositie Merklappen en Letterdoeken Aukje de Boer-Holwerda - 7 april tot 3 juni 2018

Van 7 april tot 3 juni is er een speciale tentoonstelling voor iedereen die liefhebber is van handwerken, maar natuurlijk ook voor kijkers van dit werk. Aukje de Boer-Holwerda afkomstig uit Niawier komt met haar verzameling merklappen, schoollappen, pronkrollen e.d. naar Metslawier.

7 april wordt deze tentoonstelling geopend. Het weekend van 7 en 8 april is Aukje aanwezig om uitleg te geven. 5/6 Mei is Aukje ook aanwezig en brengt pronkrollen mee, Een pronkrol of ook wel Souvenir de ma Jeunesse is een lange strook van lapjes met verschillende borduurtechnieken die aan elkaar zijn genaaid. 26 Mei is in Metslawier een contactdag voor leden van handwerkclub Randje per Week, ook dit weekend is Aukje dan aanwezig.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.