Expositie Rein Halbersma - 17 september tot 27 november 2016

Van 17 september tot 27 november 2016 is er in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier een expositie van werk van Rein Halbersma uit Kollum. In de Doarpstsjerke van Metslawier wordt een serie van aquarellen ten toon gesteld van, o.a. het Lauwersmeergebied, Terschelling, vissserijhaven Lauwersoog en N.O. Fryslân. Ook zijn er olieverf schilderijen te zien die zijn geïnspireerd op de mooie landschappen van dit hiervoor genoemde deel van Fryslân.

Leona Leppers

Rein Halbersma werd geboren te Leeuwarden [1949] en groeide op te Wanswerd a/d Streek. Al op jonge leeftijd bleek zijn aanleg voor tekenen. Na 1979 ging hij zich serieus aan de kunst wijden en volgde een tiental jaren lessen bij verschillende bekende kunstenaars. Zijn favoriete onderwerpen zijn dieren [paarden en koeien] en landschappen. In de zomermaanden  trekt Rein Halbersma er vaak op uit op de fiets of met de auto om landschappen te tekenen  en te aquarelleren. Beeld en compositie, welke in gedachten ontstaan, verbeeldt hij al schilderend. Intuïtief en gevoelsmatig wil hij zo dicht mogelijk bij het onderwerp komen. Zo zegt hij: "Bij de dieren gaat het niet om aaibaarheid, maar om lichaamstaal, de uitdrukking in de ogen of jeuk aan de huid". Om dit zo adequaat mogelijk uit te drukken gebruikt hij zijn schildersmaterialen.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur. Het getoonde werk is te koop.

Informatieavond Watervleermuizen

Datum Vrijdag 26 augustus 2016, aanvang 19:30 uur
Toegang Vrijwillige bijdrage in kosten

Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier huisvest de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland en wil graag het verhaal over de vleermuis vertellen. Dit willen we doen d.m.v. een lezing en excursie in en om het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier tijdens de nacht van de vleermuis op 26 augustus. Aansluitend gaan we met een batdetector op pad.

Door de eeuwen heen zijn er veel mythes, vormen van bijgeloof en fabels over vleermuizen ontstaan. Omdat het nachtdieren zijn, worden ze geassocieerd met het duister, duistere krachten, de duivel, heksen, zwarte magie en noem maar op. Nog steeds staat de vleermuis in een slecht daglicht en wordt ze geassocieerd met vampiers, duivels en duistere krachten. Tegenwoordig komt dit nog in stripverhalen, films, tekenfilmseries en zelfs muziek tot uiting.

Tijdens een telling van vleermuizen in 2015 in heel Friesland bleek dat de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland zich in de Doarpstsjerke van Metslawier bevond en nog steeds bevindt. Uniek en bijzonder. Zeker omdat Metslawier ook de geboorteplaats is van Balthasar Bekker. Deze predikant en theoloog, schreef het boek “de Betooverde Wereld” waarmee hij bekend werd als bestrijder van bijgeloof en heksenvervolging, tevens werd hij bekend als een van de belangrijkste voorlopers van de Verlichting.

Niet vreemd dus dat juist tijdens de nacht van de Vleermuis het Mienskipshûs Doarpstsjerke in Metslawier aandacht schenkt aan de Vleermuis.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de vleermuizen in de tsjerke. In 2015 hebben Johann Prescher en Simen Blokland voor hun opleiding Diermanagement in ruim 200 kerken onderzoek gedaan op de aanwezigheid van vleermuizen. Tijdens het onderzoek ontdekten zij dat de Doarpstsjerke Metslawier de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland huisvest. Bij de telling in 2016 werden 270 diertjes geteld.Merel Klaarmond en Daan Grobben ronden binnenkort in het kader voor de opleiding Diermanagement ook een onderzoek naar vleermuizen af. Hun onderzoek richt zich vooral op het voedsel van de vleermuis. Doormiddel van mestanalyse hebben ze onderzocht van welke prooidieren de watervleermuizen in de tsjerke leven.

De avond start met een lezing in de kerk. Johann Prescher gaat ons meer vertellen over de vleermuizen in de Tsjerke. Merel Klaarmond en Daan Grobben gaan de resultaten van hun onderzoek met ons delen en laten zien. Aansluitend gaan we onder leiding van Johann met een batdetector op pad en op zoek naar de vleermuizen.

Wilt u deze bijzonder avond mee maken dan kunt u alvast een plaats reserveren door een bericht te sturen naar stichting.doarpstsjerke.metslawier@outlook.com of telefonisch bij 0519­241262.

Vleermuizentelling 2016

Johann Prescher en Olga Stoker hebben de vleermuizen in juni 2016 weer met succes geteld. Ze zitten er nog. In totaal 270 vleermuizen, waarvan het grootste deel op de zolder boven de kerkzaal. Van de 270 waren er zeker 87 jonge dieren. Dat betekent dat bij de helft van de volwassen vleermuizen op dit moment jongen zijn vastgesteld.
Wad van West tot Oost - 9 juli tot 10 september 2016

Van 9 juli tot 10 september 2016 is in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier de expositie “Wad van West tot Oost”. Een expositie bestaande uit foto’s en keramiek rond het thema Wadden. Er is werk te zien van fotograaf Emile Huijskes en keramiek van Rinske Reijn. Het werk van deze kunstenaars is nog niet eerder te zien geweest in Fryslân en is zeker het bekijken waard.

Wad van West tot Oost

Emile Huiskes uit Zoutkamp is de laatste 6 jaar intensief bezig met fotografie en wordt geïnspireerd door het Wad, het Lauwersmeer en de natuur “an sich”. Inmiddels heeft hij al verschillende keren geëxposeerd bij Staatsbosbeheer en het gemeentehuis van de Marne in Leens. Er worden ook regelmatig foto’s opgenomen in het blad van het nationaal park Lauwersmeer. De foto’s die tijdens de expositie te zien zijn, nemen u mee langs de noordelijkste rand van Nederland van West Friesland tot aan Borkum.

Keramiste Rinske Reijn woont sinds 2000 in Leens. Het Waddenlandschap met in het bijzonder het Lauwersmeergebied zijn inspiratiebronnen voor haar gedraaide kommen, potten en schalen. Ze maakt raku-gestookt keramiek met daarop handgevormde decoraties op een elektrische draaischijf.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.

Concert Fryslan Brass was groot succes

Fryslan Brass

Zondag 17 april 2016 verzorgde de kopergroep Fryslan Brass een concert in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier, het eerste concert na de opening van het Mienskipshûs. Een 100 tal bezoekers waren bij het concert aanwezig.

De ruimte, sfeer en akoestiek van het gebouw maakte dat zowel bezoekers als de leden van de Fryslan Brass een geweldige middag hadden. De opmerking “Een geweldig concert en zeker voor herhaling vatbaar”, was na afloop dan ook regelmatig te horen.

Opening Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke Metslawier’

Het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke Metslawier’ wordt op 18 maart om 15:00 uur geopend.

Tegelijk met de opening van het Mienskipshûs wordt ook de tentoonstelling “Fryske Lânskipskilders en Doarpstsjerken geopend. Op deze tentoonstelling is werk te zien van o.a. Jan Frearks van der Bij, Johannes Elzinga, Pier Feddema, Klaas en Gosse Koopmans Cor Reisma, Andries en Bouke van der Sloot en Meinte Walta. Het werk is afkomstig uit de Freark van der Bij collectie.

Het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ aan de Tsjerkebuorren in Metslawier is in 2015 door de kerkelijke gemeente overgedragen aan de Stichting Doarpstsjerke Metslawier. Deze algemene Stichting met een bestuur vanuit alle geledingen in het dorp heeft in de voorbije jaren het kerkgebouw verbouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. Een Mienskipshûs. Dit Mienskipshûs kan nu gebruikt gaan worden voor velerlei activiteiten. Het is de bedoeling om er regelmatig tentoonstellingen, concerten, bijeenkomsten e.d. te organiseren voor de bewoners van N.O. Fryslân en de daar verblijvende recreanten. Ook kunnen er rouw- en trouwdiensten (zowel kerkelijk als burgerlijk), lezingen en herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden. In het Mienskipshûs wordt ook een informatiecentrum ingericht waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de historie van de Doarpstsjerke, het dorp en zijn omgeving. Zo zal er aandacht gegeven worden aan de oude adel van Metslawier, w.o. Worp van Ropta, Balthasar Bekker (bestrijder van de hekserij) de Vleermuizenkolonie in de tsjerke, het cultuurhistorisch waardevolle dorpscentrum (beschermde dorpsgezicht) en de economische dragers van het gebied ( aardappelteelt en gaswinning). Ook zal het Mienskipshûs op een vast moment in de week dienst doen als stilte- c/q bezinningscentrum en plek waar je een praatje kunt maken of een vraag om hulp of raad neer kunt leggen.

Voor een bezoekje aan het Mienskipshûs zal dit vanaf 18 maart 2016 op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur geopend zijn en verder op de speciaal aangegeven momenten of op afspraak.

Zie ook de flyer

Vleermuizen

In juni hebben twee studenten van opleiding Diermanagement een inventarisatie in ruim 200 kerken op aanwezigheid van vleermuizen. Johann Prescher en Simen Blokland doen hun afstudeeronderzoek naar aanwezigheid van vleermuizen in Friese kerken. Met de informatie uit hun onderzoek kunnen ze een aanbeveling schrijven ten behoeve van vleermuizen die strikt beschermd zijn door Europese Habitatrichtlijn. Ook de Doarpstsjerke was één van de 200 kerken die ze bezochten. Begin September kregen we van Johann het volgende bericht.

In totaal telden we 242 watervleermuizen in jullie kerk, daarmee zijn jullie de allergrootste watervleermuiskerk van Nederland! Uniek! We hebben zelf kunnen vaststellen dat de vleermuizen een reproductiesucces hadden van 68%, dit is nog nooit eerder in Nederland berekend.

We wisten dat Vleermuizen de zolder van de kerk bewoonden maar dat er zoveel aanwezig waren is bijzonder.

Grafzerk

Zoals u waarschijnlijk weet wil de Stichting Doarpstsjerke Metslawier tevens het kerkhof renoveren. De bedoeling is om o.a. de schelpenlaag te verwijderen. Doordat enkele dorpsgenoten graag schelpen wilden gebruiken werden bij toeval enkele grafzerken ontdekt die niet bekend waren en dan wordt een mens nieuwgierig en gaat men verder zoeken. Hierdoor zijn van de Friese Academie (o.a. Hessel de Walle en Melle Koopmans) langs geweest die ontdekten er wel een heel oude grafzerken aanwezig zijn.

Niet alle grafzerken zijn goed leesbaar meer maar door hun onderzoek weten we nu iets meer over de grafzerken. Van bijna alle grafzerken was al iets van de opschriften bekend maar sommige hebben ze verder kunnen uitwerken. Bijzonder is de zerk van Rintie van Aytta en diens vrouw Ydt van Mershorne uit 1571. De steen is gemaakt van Belgische hardsteen. De steen is sterk afgesleten waardoor de tekst nog maar deels leesbaar is. Rintie was van 1552 tot zijn dood grietman van Oostdongeradeel Volgens notitie uit de Genealogia Ayttana is de zerk geplaatst rond 1571. Of de steen toen in de kerk of op het kerkhof geplaatst is wordt niet vermeld.