Workshop naaldvilt werken met wol 6 Juli 2018

Naaldvilt is een droogvilt techniek. Je werkt met een speciale naald en wol. Door steeds te prikken, kun je de wol vormen tot bijna alles wat je wilt, het is niet moeilijk. De techniek kun je goed in 1 dag leren, daarna heb je alleen wat oefening en geduld nodig. We werken in een kleine groep, min. 3, max. 6 personen

Kosten: 40 euro pp alles inbegrepen eten, drinken en het materiaal. Heel gezellig!

Tijd: 10.00 uur tot 14.00 uur.

De workshop wordt 2 keer gegeven je kunt je aanmelden voor 6 juli of voor 3 augustus, bij meer belangstelling is er in september eventueel nog een mogelijkheid.

Opgeven kan bij Froukje Reitsma op workshopnaaldvilt@gmail.com

Expositie Froukje Reitsma 30 juni tot 9 september 2018

In deze zomerperiode toont Mienskipshûs Metslawier werken van Froukje Reitsma, Fries om Utens. De kunstenaar Froukje Reitsma (Dokkum, 1969) is opgegroeid in de Dongeradelen. In Anjum ging ze al jong richting de oude en nieuwe zeedijk op ontdekkingstocht. Zij woont en werkt nu in Twente met bos en heuvelachtige natuur op de grens met Duitsland. Nog steeds voelt zij zich verbonden met het Waddengebied van haar geboortegrond. Net als de zee opkomt en de ganzen trekken naar het Wad en Lauwersmeergebied komt ze regelmatig terug om samen met haar hond te wandelen en zich te verwonderen.

Illustratie uit It Grutte Foarlesboek

Haar werk voor deze expositie bestaat uit tekeningen, viltobjecten en fotografie. "Ik heb een voorliefde voor boeken/boekvormen, illustratie/animatie en kinderboeken. Ik werk graag in projectvorm. Heel langzame processen waarin grote hoeveelheden werk ontstaan. Het lijkt te groeien als een organisme, alles lijkt met elkaar verweven. Tot er orde moet komen, dan schift ik en "snoei" zolang tot het materiaal dat overblijft zijn plek vindt. En samen een boek vormt of een serie werk. In ieder geval een eindpunt. Eén werk is eigenlijk nooit een echt werk. Dat waar het om gaat, of de kracht ervan uitmaakt, speelt zich tussen de onderlinge werken af. Ik houd veel van dit ontstaansproces, er is altijd ontwikkeling. Aan de basis ervan ligt het tekenen, het kan altijd, het is mijn baken en een filter op de wereld."

Illustraties van Froukje zijn gepubliceerd in "It Grutte Foarlesboek" uitgegeven in oktober 2013. Ook heeft zij een aantal boeken in eigen beheer geschreven en vormgegeven met illustratie en fotografie. De boeken zullen in te zien zijn tijdens de expositie.

Recensie en video concert Schraapstaal

Rennie Veenstra schreef onderstaande recensie van het concert van Schraapsaal van zaterdag 10 juni 2018.

Of de naam van de groep nu iets te maken heeft met ‘staal’ dan wel met ‘taal’, feit is, dat ‘Schraapstaal’ een folkmuziekgroep is van formaat.

Schraapstaal
Foto: Sjoerd Hania

En dat dan in kwalitatieve zin, want de groep bestaat uit slechts vijf personen en kan zelfs al met vier muzikanten een volwaardig concert geven, zoals zondagmiddag duidelijk werd in de ‘Doarpstsjerke’ van Metslawier. Deze vier bespelen samen meer dan het dubbele aantal instrumenten en dat dermate vakkundig, dat er steeds sprake is van hooggekwalificeerde en welluidende muziek.

Nico, Gitta, Corné en Marco – hun achternamen zijn even anoniem als die van de scheppers van het overgrote deel van hun repertoire - lieten zondagmiddag prachtig samenspel horen van de volgende door hen bespeelde instrumenten: gitaar, viool, contrabas, mondharp, doedelzak, nyckelharpa, trekzak, draailier en djembé.

In verschillende weldoordachte combinaties omlijstten deze instrumenten liederen en dansen uit zowel de middeleeuwen als uit latere periodes, allemaal gerelateerd aan het onderwerp liefde. De liefde, in welke verschijningsvorm dan ook, kwam voor in liederen over een jager, een smid en een pater, maar ook in nummers als ‘Nachtvrijage’ en ‘Klacht van een zeemansvrouw’. Kermisliederen, zoals ‘Dubbele Jan’ en ‘Kop van Jut’ misstonden niet, want vroeger was de kermis dé ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes.

Deze informatie en veel meer wetenswaardigs werd door Nico voorafgaande aan elk nummer verteld. Ook dansen als een saltarello, een bourrée en een rondeau werden door hem heel mooi in hun context geplaatst. De dansen werden enthousiast en vol vuur gespeeld, waarbij de veelvuldige herhalingen de luisteraars erop attendeerden, dat er vroeger echt op werd gedanst.

Wat de liederen betrof, deze kregen vocaal gestalte bij monde van Gitte en Nico(een echtpaar), daarbij soms geassisteerd door Marco. De stemmen voldeden prima in solo’s en meerstemmigheid, maar konden niet altijd goed genoeg opboksen tegen elke instrumentencombinatie. Met name, wanneer de draailier van de partij was, gingen veel woorden verloren. Dat was bijvoorbeeld het geval in het door Freek de Jonge vertaalde Nits-nummer ‘In the Dutch Mountains’. Alleen de tekst ‘Dankzij de dijken’ was verstaanbaar, de rest helaas niet. In zo’n tekst had Nico gemakkelijk onopgemerkt fouten kunnen maken. Dat gold voor Gitte niet ten aanzien van de tekst van ‘Klacht van een zeemansvrouw’. Haar black-out bracht haar uitgerekend in dit weemoedige nummer tot lachen.

Enfin, het leverde haar de goodwill op van het publiek, dat met volle teugen genoot van dit concert en maar wat graag een bijdrage leverde aan het refrein van het laatste nummer.

Vleermuizentelling 2018

Afgelopen zaterdag 9 juni zijn de watervleermuizen in de tsjerke weer geteld. Van Johann Prescher kreeg ik bericht dat ze in totaal vanaf de foto's 141 volwassen dieren en minimaal 35 jonge dieren hebben geteld. Dus in totaal 171 vleermuizen gezien. In andere jaren had ongeveer tweederde van de volwassen dieren jongen, dus dat zou neerkomen op 94 jongen en dan een totaal van 265 vleermuizen. Dit zou ook in lijn zijn met het aantal van eerdere jaren. De jonge vleermuizen zijn nog erg klein en schuilen onder de vleugel van de moeder, hierdoor zijn ze lastig telbaar. Ook dit jaar hingen ze weer mooi verspreid in de "schotten" en met een mooie groep in de "schoorsteenpijp" op de zolder van de kerk.
Concert Muziekgroep Kardiol 10 juni 2018

Datum Zondag 10 Juni 2018 15:00
Toegang

€12,50 (inlusief 1 consumptie)

€10,00 voor donateur

Folkgroep Kapriol'! speelt op aanstekelijke wijze eigenzinnige muziek, zowel om naar te luisteren als om op te dansen. De liederen en dansmelodieën van Kapriol'! zijn vaak gebaseerd op oude Nederlandse en Friese bronnen en soms ook nieuw gemaakt. Er worden invloeden verwerkt uit allerlei muziekstijlen, zoals o.a. middeleeuwse, renaissance en Keltische muziek.

Concert Schraapstaal 10 juni 2018

Datum Zondag 10 Juni 2018 15:00
Toegang

€ 7,50 (inlusief 1 consumptie)

€ 5,00 voor donateur

Schraapstaal speelt West-Europese folkmuziek, dus liedjes en melodieën uit De Lage Landen, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië en Zweden.

Schraapstaal

Muziek vanuit een traditie met een hedendaagse invulling. ze mengen nieuwe en oude liedjes met traditionele of gecomponeerde dansdeunen. Zo blazen ze oude muziek nieuw leven in en brengen nieuwe muziek als herkenbare folk. Dat doen ze op intieme concerten, maar ook op dansfeesten (balfolk) en in de openlucht. Door een aantal bijzondere instrumenten zoals draailier, nyckelharpa, mondharp en doedelzak heeft Schraapstaal een geheel eigen geluid.

Concert Thijs Kevenaar 29 april 2018

Datum Zondag 29 April 2018 15:00
Toegang

€ 7,50 (inlusief 1 consumptie)

€ 5,00 voor donateur

Thijs is geboren in 1993 te Leeuwarden en begon op 14 jarige leeftijd met zijn eerste gitaarlessen. Al snel bleek dat een groot succes en oefende hij uren per dag! Met resultaat... Als gitarist gaf Thijs, zowel solo als in ensembles, meerdere recitals in Noord-Nederland. Zo speelde hij onder andere in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden, de Oosterpoort in Groningen, het Peter de Grote Festival in Groningen en op het Grachtenfestival in Amsterdam.

Expositie Merklappen en Letterdoeken Aukje de Boer-Holwerda - 7 april tot 3 juni 2018

Van 7 april tot 3 juni is er een speciale tentoonstelling voor iedereen die liefhebber is van handwerken, maar natuurlijk ook voor kijkers van dit werk. Aukje de Boer-Holwerda afkomstig uit Niawier komt met haar verzameling merklappen, schoollappen, pronkrollen e.d. naar Metslawier.

7 april wordt deze tentoonstelling geopend. Het weekend van 7 en 8 april is Aukje aanwezig om uitleg te geven. 5/6 Mei is Aukje ook aanwezig en brengt pronkrollen mee, Een pronkrol of ook wel Souvenir de ma Jeunesse is een lange strook van lapjes met verschillende borduurtechnieken die aan elkaar zijn genaaid. 26 Mei is in Metslawier een contactdag voor leden van handwerkclub Randje per Week, ook dit weekend is Aukje dan aanwezig.

Voor het bezoeken van de expositie kunt u terecht in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier op zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.

Concert Byzantijns Mannenkoor Friesland - 18 maart 2018

Datum Zondag 18 maart 19:30
Toegang

€ 12,50

€ 10,-- voor Freon van de Doarpstsjerke

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit Drachten is opgericht in september 2004 en telt momenteel 24 enthousiaste leden. Het koor heeft als doelstelling meer bekendheid te geven aan de Russisch-orthodoxe kerkmuziek en vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europa.

Byzantijns mannenkoor

Sinds april 2007 staat het koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Zij is geboren en getogen in Tbilisi(Georgië) en zong daar vanaf haar zesde jaar in diverse koren. Tijdens haar studie werd mevr. Tchikhinashvili aangesteld als dirigent van het Academisch Staatskoor. Bij hetzelfde koor zong ze ook als professioneel concertzangeres. Sinds haar komst naar Nederland is zij werkzaam als gastdocent, dirigent en ook als solist bij diverse concerten. Met haar bijzondere stijl van dirigeren (omschreven als zingen met je handen), wil zij een klankkleur bereiken die de ziel van een muziekstuk bloot legt.