Vleermuizen

In juni hebben twee studenten van opleiding Diermanagement een inventarisatie in ruim 200 kerken op aanwezigheid van vleermuizen. Johann Prescher en Simen Blokland doen hun afstudeeronderzoek naar aanwezigheid van vleermuizen in Friese kerken. Met de informatie uit hun onderzoek kunnen ze een aanbeveling schrijven ten behoeve van vleermuizen die strikt beschermd zijn door Europese Habitatrichtlijn. Ook de Doarpstsjerke was één van de 200 kerken die ze bezochten. Begin September kregen we van Johann het volgende bericht.

In totaal telden we 242 watervleermuizen in jullie kerk, daarmee zijn jullie de allergrootste watervleermuiskerk van Nederland! Uniek! We hebben zelf kunnen vaststellen dat de vleermuizen een reproductiesucces hadden van 68%, dit is nog nooit eerder in Nederland berekend.

We wisten dat Vleermuizen de zolder van de kerk bewoonden maar dat er zoveel aanwezig waren is bijzonder.