Wereldlichtjesdag Zondag 8 december 2019

Datum

Zondag 8 december 18:30

Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, worden wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan kinderen die overleden zijn. Met het lint van licht en liefde dat zich zo over de aarde verspreidt, worden alle kinderen die gemist worden, in liefde herdacht en herinnerd. Dit jaar wordt Wereldlichtjesdag voor het eerst gehouden in het sfeervolle kerkje van Metslawier, met dank aan de Stichting Doarpstsjerke Metslawier, aanvang 18.30 uur.

Ontstaan van WereldLichtjesDag World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. Op diverse locaties in Nederland worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden.

Samen herdenken in liefdevolle herinnering Iedereen die het verlies van een kind, jong of oud in zijn hart meedraagt is van harte uitgenodigd in de Doarpstsjerke van Metslawier. Het is niet van belang hoe oud het kind was of hoe lang het is geleden. Ook familieleden en andere mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom in de Doarpstsjerke. Wij steken kaarsjes aan, noemen hun namen, er is ruimte voor een gedicht, stilte en muziek. Ook wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied "Precious Child" ten gehore gebracht.

Wilt u dat de naam van uw kind wordt genoemd, dan kunt u dat op dat moment aan ons doorgeven. Als u graag een gedicht wilt voorlezen of andere persoonlijke bijdrage wilt leveren aan deze avond dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een email naar wereldlichtje @ hotmail.com.

Na afloop is er koffie, thee of limonade en een informeel samenzijn in het kerkje om gedachten en gevoelens te delen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. Mocht je de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden.