De Doarpstsjerke

De Doarpstsjerke is de oudste van de twee kerkgebouwen in Metslawier en ligt centraal op een wierterrein op de plaats waar in de middeleeuwen de eerste kerk van het dorp werd gebouwd. Deze kerk werd in 1776 afgebroken. Op de plaats van de oude kerk werd vervolgens de huidige kerk gebouwd. De toren van deze "nieuwe" kerk werd in 1925 gerestaureerd en de kerk zelf in 1970/1971. In de loop der tijd werden ook een aantal kleinere veranderingen aan het gebouw aangebracht, waaronder een verplaatsing van de toegangsdeur van de noordzijde van het gebouw naar de westzijde. Bij de restauratie van de kerk in 1970/1971 werd ook het interieur van de kerk hersteld.

Meest opvallende elementen in het interieur van de kerk zijn:

  • De preekstoel. Deze dateert van de bouwtijd van de kerk.
  • Het orgel is in 1985 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument.
  • De herenbank tegen de oostzijde van het kerkschip.
  • Diverse grafzerken in het middenpad van de kerk.
  • Het rouwbord aan de noordwand van de kerk.

Verder in de toren en aan de buitenkant van de kerk:

  • De klok in de toren.
  • Tekststeen boven de ingang van de kerk.