Stichting

Voorzitter Freark v.d. Bij
Secretaris Mente Holwerda
Penningmeester Hette Meinema