Financien

Kamer van Koophandel61131075
ANBIGoedkeuring onder nummer RSIN/fiscaal identificatienummer: 854220975
BankrekeningnummerNL14RABO0187695288

Financieel Overzicht 2023

Inkomsten

Rente€ 18
Verhuur€ 345
Donateurs€ 5175
Consumpties, giften, activiteiten€ 2600
Energiesubsidie€ 730
Diversen, teruggave energie€ 1615
Subsidie gemeente activiteiten€ 2000
SIM subsidie ’23€ 2234
Subsidies renovatie dak (*)€ 69860
(*) Afronding financieel in 2024

Uitgaven

Aanschaf cons. goederen€ 140
Bankkosten€ 280
Kosten vrijwilligersavond€ 525
Diverse kosten, stormschade, CV€ 1270
Onderhoud kerk/begraafplaats€ 2932
Kosten activiteiten€ 1250
Verzekeringen€ 2620
Accountantskosten€ 190
Nutsbedrijven€ 4120
Orgel onderhoud€ 765
Belastingen etc€ 750
Kosten dakrenovatie (*)€ 61525
(*) Afronding financieel in 2024

SIM reserve 2023 €1823 waarvan 40% reserve eigen deel

Financieel Overzicht 2022

Inkomsten

Rente€ 6
Diversen€ 890
Verhuuropbrengsten€ 300
Consumpties / giften€ 365
Donateurs€ 5400
Opbrengst activiteiten€ 3300
SIM subsidie€ 2234
Donatie orgel€ 500
Giften orgel€ –

Uitgaven

Aanschaf goederen etc€ 75
Bankkosten€ 167
Diverse kosten€ 225
Onderhoud kerk/begraafplaats€ 2800
Kosten activiteiten€ 850
Verzekeringen€ 2015
Accountantskosten€ 180
Nutsbedrijven€ 4326
Orgel onderhoud€ 355
Belastingen etc€ 1680

Reservering SIM 2022 € 4557 (waarvan 40% eigen deel te reserveren)

Financieel Overzicht 2021

Inkomsten

Rente€ 6
Diversen€ 80
Verhuuropbrengsten€ 50
Consumpties / giften€ 70
Donateurs€ 5100
Opbrengst activiteiten€ 234
SIM subsidie€ 2234
Donatie onderhoud orgel€ 500
Giftenpot orgelonderhoud€ 150

Uitgaven

Aanschaf goederen etc€ 70
Bankkosten€ 160
Diverse kosten€ 325
Onderhoud kerk/begraafplaats€ 5230
Kosten activiteiten€ 125
Verzekeringen€ 2050
Accountantskosten€ 180
Nutsbedrijven€ 2590
Orgel onderhoud€ 198
Belastingen etc€ 670

Reservering SIM 2021 € 4518 (waarvan 40% eigen deel te reserveren)

Financieel Overzicht 2020

Inkomsten

Rente€ 6
Diversen€ 400
Verhuuropbrengsten€ 125
Consumpties / giften€ 1640
Donateurs€ 5000
Opbrengst activiteiten€ 5060
SIM subsidie€ 3726
SIM subsidie orgel€ 500
Subsidie orgelrestauratie€ 10500
Giften orgelpot€ 535
Energieteruggave€ 315

Uitgaven

Aanschaf goederen etc€ 1500
Bankkosten€ 155
Diverse kosten€ 1900
Kosten activiteiten€ 4027
Onderhoud€ 810
Verzekeringen€ 2325
Accountantskosten€ 180
Nutsbedrijven€ 2330
Orgel regulier onderhoud€ 0
Orgelrerstauratie€ 17370

SIM reservering 2020 (waarvan 40% eigen deel te reserveren) € 3250

Financieel Overzicht 2019

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2019 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Rente€ 16
Diversen€ 520
Verhuur€ 1430
Cons./giften€ 2500
Donateurs€ 4800
Opbrengst activiteiten€ 4900
BRIM subsidie€ 1775
BRIM subsidie orgel€ 500
Subsidie orgelrestauratie€ 11000

Uitgaven

Aanschaf goederen etc€ 1800
Bankkosten€ 160
Diversen€ 1750
Kosten activiteiten€ 1300
Onderhoud€ 800
Verzekeringen€ 1800
Accountant€ 200
Nutsbedrijven€ 2600
Orgel regulier onderhoud€ 600
Orgelrerstauratie€ 14520
BRIM reservering 2019€ 450

In 2020 weer een nieuwe SIM subsidie regeling

Financieel Overzicht 2018

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2018 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Rente€ 16
Diversen€ 600
Verhuur€ 1615
Cons./giften€ 2100
Donateurs€ 4500
Opbrengst activiteiten€ 4600
BRIM subsidie 2018€ 1775

Uitgaven

Aanschaf/rest.€ 1700
Bankkosten€ 160
Diversen€ 830
Kosten activiteiten€ 1000
Onderhoud€ 830
Verzekeringen€ 1700
Accountant/div.€ 250
Nutsbedrijven€ 2400
Orgel€ 600
BRIM reservering per 31/12/2017€ 6100

Financieel Overzicht 2017

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2017 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Rente€ 140
Diversen€ 500
Verhuur€ 2000
Cons./giften€ 2100
Donateurs€ 4100
Opbrengst activiteiten€ 4300
BRIM subsidie€ 1775

Uitgaven

Aanschaf/rest.€ 7600
Bankkosten€ 150
Diversen€ 650
Kosten activiteiten€ 900
Onderhoud€ 500
Verzekeringen€ 2200
Accountant/div.€ 250
Nutsbedrijven€ 2000
Orgel€ 1300
BRIM reservering per 31/12/2017€ 4630

Financieel Overzicht 2016

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2016 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Nagekomen gift voor oprichting€ 1000
Giften opening€ 815
Verhuur€ 1460
Opbrengst activiteiten€ 3450
Donateurs eenmalig€ 2420
Donateurs doorlopend€ 3425
Giften algemeen€ 514
Consumpties/entree giften€ 730
Donateurs zakelijk doorlopend€ 1000
Totaal€ 14814

Uitgaven

Interieur€ 3365
Secr./donateurs kosten€ 948
Nutsbedrijven€ 1500
Verzekeringen/gem. belasting€ 2425
Herstel rouwbord€ 6536
Herstel herenbank€ 3836
Kosten activiteiten€ 1165
Kosten opening€ 1090
Website€ 10
Totaal€ 20875

Brimsubsidie 2016, na verrekening 50% kosten rouwbord 3237,- nog te besteden / eigen inbreng.

Financieel Overzicht 2014/2015

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaren 2014/2015 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Subsidies 2014€ 17900
Diversen€ 15
Subsidies 2015€ 53059
Bruidsschat PKN€ 79160
Verg/verhuur€ 1725
Diversen€ 426

Uitgaven

2014
St.akte / diversen 2014€ 598
2015
Diversen€ 1281
Plankosten€ 1323
Onderhoud€ 2212
Bouwkosten / elektra€ 79934
Deels interieur *€ 5066
Verzekeringen€ 1111
Accountant / div.€ 247
Nutsbedrijven€ 638
  • Voor interieur en restauratie rouwbord nog € 20.000,- te investeren in 2016

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven