Orgel

Geschiedenis

De kerk lijkt lang geen orgel hebben gehad. In 1856 vermeldt de schoolmeester dat er in Metslawier geen orgel is. Pas in 1913 kreeg de kerk een orgel, dat tot die tijd in Spannum gebruikt werd.

In 1816 werd het orgel door Jan Reinders Radersma uit Wiuwert gebouwd, hij overleed echter ook in datzelfde jaar. Het orgel werd vervolgens afgemaakt door Lambertus van Dam, die het orgel vervolgens in 1819 in de Sint-Remigiuskerk van Spannum plaatste. In 1913 werd het orgel door Bakker en Timmenga verplaatst naar Metslawier, waar het op een eenvoudige tribune van paneelwerk op de galerij boven de consistorie een plaatsje kreeg.

In 1985 werd onder toezicht van Mense Ruiter het orgel gerestaureerd en voorzien van een nieuwe tribune en nieuwe kasten. Mense Ruiter was daarbij verantwoordelijk voor het orgel terwijl vrijwilligers de tribune en de kasten voor hun rekening namen.

(bron: Waddentour)

Restauratie 2019/2020

Op dit moment wordt er gewerkt aan de restauratie van het kerkorgel. Voor de orgelbouwer is het wel prettig dat hij geen rekening behoeft te houden met bezoekers. Voor u jammer dat er niet een kijkje kan worden genomen om de vorderingen te volgen en het orgel eens in uitgeklede toestand te zien. Daarom enkele foto’s zodat u het toch kunt volgen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven